KVKK Politikamız
← Geri
Kişisel verilerin korunması, Birpa Birlik Pazarlama Ltd.Şti.  için büyük önem arz etmekte olup şirketimiz bu konuda azami hassasiyet göstermektedir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’na göre, herkes kendisi ile ilgili kişisel verilerin korunmasını isteme hakkına sahiptir. Bir Anayasal hak olan kişisel verilerin korunması konusunda, Birpa Birlik Pazarlama Ltd.Şti. işbu politika ile yönetilen; çalışan adaylarının, şirket yetkililerinin, ziyaretçilerinin, işbirliği içinde olduğu kurumların çalışanları, hissedarları ve yetkililerinin ve üçüncü kişilerin kişisel verilerinin korunmasına gerekli özeni göstermekte ve bunu bir şirket politikası haline getirmektedir.

Bu kapsamda, ilgili mevzuat gereğince işlenen kişisel verilerin korunması için Birpa Birlik Pazarlama Ltd.Şti. tarafından gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır.